اسپلیت مرکزی دیجیتال (دیجیتال اسکرال) یا اینورترهای مرکزی که از 2 الی 64 یونیت داخلی با یک یونیت خارجی (کندانسور) قابلیت اتصال دارد

اسپلیت مرکزی دیجیتال

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
کندانسور بیرونی 100000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ10P7W1B

کندانسور بیرونی 100000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ10P7W1B

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 100000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ10P7W1B اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت ب...
RXYQ10P7W1B
کندانسور بیرونی 120000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ12P7W1B

کندانسور بیرونی 120000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ12P7W1B

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 120000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ12P7W1B اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت ب...
RXYQ12P7W1B
کندانسور بیرونی 140000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ14P7W1BA

کندانسور بیرونی 140000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ14P7W1BA

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 140000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ14P7W1BA اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت ...
RXYQ14P7W1BA
کندانسور بیرونی 160000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ16P7W1BA

کندانسور بیرونی 160000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ16P7W1BA

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 160000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ16P7W1BA اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت ...
RXYQ16P7W1BA
کندانسور بیرونی 180000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ18P7W1BA

کندانسور بیرونی 180000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ18P7W1BA

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 180000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ18P7W1BA اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت ...
RXYQ18P7W1BA
کندانسور بیرونی 40000 سردوگرم دایکین VRV-RXYSQ4P8V1

کندانسور بیرونی 40000 سردوگرم دایکین VRV-RXYSQ4P8V1

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 40000 سردوگرم دایکین VRV-RXYSQ4P8V1 اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت بلژ...
RXYSQ4P8V1
کندانسور بیرونی 50000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ5P7W1B

کندانسور بیرونی 50000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ5P7W1B

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 50000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ5P7W1B اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت بلژ...
RXYQ5P7W1B
کندانسور بیرونی 50000 سردوگرم دایکین VRV-RXYSQ5P8V1

کندانسور بیرونی 50000 سردوگرم دایکین VRV-RXYSQ5P8V1

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 50000 سردوگرم دایکین VRV-RXYSQ5P8V1 اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت بلژ...
RXYSQ5P8V1
کندانسور بیرونی 60000 سردوگرم دایکین VRV-RXYSQ6P8V1

کندانسور بیرونی 60000 سردوگرم دایکین VRV-RXYSQ6P8V1

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 60000 سردوگرم دایکین VRV-RXYSQ6P8V1 اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت بلژ...
RXYSQ6P8V1
کندانسور بیرونی 80000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ8P8W1B

کندانسور بیرونی 80000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ8P8W1B

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 80000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ8P8W1B اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت بلژ...
RXYQ8P8W1B
کندانسور مینی مولتی وی ال جی، 40000 بی تی یو سردوگرم

کندانسور مینی مولتی وی ال جی، 40000 بی تی یو سردوگرم

ال جی_LG
کندانسور مینی مولتی وی ال جی، 40000 بی تی یو سردوگرم مینی مولتی وی Mini Multi V نسل جدید اسپل...
ARUN۴۰GS۲A
کندانسور مینی مولتی وی ال جی، 50000 بی تی یو سردوگرم

کندانسور مینی مولتی وی ال جی، 50000 بی تی یو سردوگرم

ال جی_LG
کندانسور مینی مولتی وی ال جی، 50000 بی تی یو سردوگرم مینی مولتی وی Mini Multi V نسل جدید اسپل...
ARUN۵۰GS۲A
کندانسور مینی مولتی وی ال جی، 60000 بی تی یو سردوگرم

کندانسور مینی مولتی وی ال جی، 60000 بی تی یو سردوگرم

ال جی_LG
کندانسور مینی مولتی وی ال جی، 60000 بی تی یو سردوگرم مینی مولتی وی Mini Multi V نسل جدید اسپل...
ARUN60GS2A