اسپلیت کانالی ( داکت اسپلیت) با قابلیت نصب در سقف کاذب و یا به صورت ایستاده در بعضی مدل ها

اسپلیت کانالی، داکت اسپلیت

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
داکت اسپلیت دایکین،40000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز با گاز R22 مدل FDM40-RDY40

داکت اسپلیت دایکین،40000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز با گاز R22 مدل FDM40-RDY40

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،40000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز با گاز R22 مدل FDM40-RDY40 FDM40-...
FDM40-RDY40
داکت اسپلیت دایکین،50000 با کویل آبگرم و ترموستات + 3.8 تن با گاز R22 مدل FDM50-RD40

داکت اسپلیت دایکین،50000 با کویل آبگرم و ترموستات + 3.8 تن با گاز R22 مدل FDM50-RD40

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،50000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز با گاز R22 مدل FDM50-RD40 FDM50-R...
FDM50-RD40
داکت اسپلیت دایکین،50000 با کویل آبگرم و ترموستات + 4.5 تن با گاز R22 مدل FDM50-RD50

داکت اسپلیت دایکین،50000 با کویل آبگرم و ترموستات + 4.5 تن با گاز R22 مدل FDM50-RD50

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،50000 با کویل آبگرم و ترموستات + 4.5 تن سه فاز FDM50-RD50 FDM50-RD50 اس...
FDM50-RD50
داکت اسپلیت دایکین،60000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز با گاز R22 مدل FDM60-RD60

داکت اسپلیت دایکین،60000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز با گاز R22 مدل FDM60-RD60

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،60000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز 5.5 تن با گاز R22 مدل FDM60-RD60 ...
FDM60-RD60
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 12000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ35CXV1+RX35DGXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 12000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ35CXV1+RX35DGXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 12000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل FDMQ35CXV1+RX35DGXV1 ...
FDMQ35CXV1+RX35DGXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ50CXV1+RX50DGXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ50CXV1+RX50DGXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 18000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل FDMQ50CXV1+RX50DGXV1...
FDMQ50CXV1+RX50DGXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 20000 سردوگرم با گاز R410a مدل  FDMQ60CXV1+RX60DGXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 20000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ60CXV1+RX60DGXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 20000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل  FDMQ60CXV1+RX6...
FDMQ60CXV1+RX60DGXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 24000 سردوگرم با گاز R410a مدل  RZQ71CGXV1+FDMQ71CXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 24000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ71CGXV1+FDMQ71CXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 24000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل  RZQ71CGXV1+FDM...
RZQ71CGXV1+FDMQ71CXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 36000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ100CGXV1+FDMQ100CXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 36000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ100CGXV1+FDMQ100CXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 36000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل RZQ100CGXV1+FDMQ100C...
RZQ100CGXV1+FDMQ100CXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 45000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ125CGXV1+FDMQ125CXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 45000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ125CGXV1+FDMQ125CXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 45000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل RZQ125CGXV1+FDMQ125C...
RZQ125CGXV1+FDMQ125CXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 48000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ140CGXV1+FDMQ140CXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 48000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ140CGXV1+FDMQ140CXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 48000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل RZQ140CGXV1+FDMQ140C...
RZQ140CGXV1+FDMQ140CXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 9000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ25CXV1+RX25DGXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 9000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ25CXV1+RX25DGXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 9000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل FDMQ25CXV1+RX25DGXV1 ...
FDMQ25CXV1+RX25DGXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-18UX4SKL

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-18UX4SKL

هایسنس_Hisense
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-18UX4SKL   ...
AUD-18UX4SKL
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 24000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-24UX4SLH

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 24000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-24UX4SLH

هایسنس_Hisense
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 24000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-24UX4SLH کولر داکت ...
AUD-24UX4SLH
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 36000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-36UX4SMH

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 36000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-36UX4SMH

هایسنس_Hisense
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 36000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-36UX4SMH کولر داکت...
AUD-36UX4SMH
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 48000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-48UX4SHH

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 48000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-48UX4SHH

هایسنس_Hisense
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 48000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-48UX4SHH کولر داکت...
AUD-48UX4SHH
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 60000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-60UX4SHH

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 60000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-60UX4SHH

هایسنس_Hisense
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، هایسنس 60000 سردوگرم با گاز R410a مدل AUD-60UX4SHH کولر داکت ...
AUD-60UX4SHH
داکت اسپلیت گودمن امریکا، 2 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A24-CKF24

داکت اسپلیت گودمن امریکا، 2 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A24-CKF24

گودمن امریکا_GOODMAN
داکت اسپلیت گودمن امریکا، 2 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A24-CKF24 100% ساخت امریکا ...
A24-CKF24
داکت اسپلیت گودمن امریکا، 3 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز A36-CKF36-5

داکت اسپلیت گودمن امریکا، 3 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز A36-CKF36-5

گودمن امریکا_GOODMAN
داکت اسپلیت گودمن امریکا، 3 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A36-CKF36-5 100% ساخت امریکا ...
A36-CKF36-5
داکت اسپلیت گودمن امریکا، 3 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A36-CKF36-2

داکت اسپلیت گودمن امریکا، 3 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A36-CKF36-2

گودمن امریکا_GOODMAN
داکت اسپلیت گودمن امریکا، 3 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A36-CKF36-2 100% ساخت امریکا ...
A36-CKF36-2
داکت اسپلیت گودمن امریکا، 4 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A48-CKF48

داکت اسپلیت گودمن امریکا، 4 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A48-CKF48

گودمن امریکا_GOODMAN
اسپلیت کانالی با کویل آبگرم  4 تن برودت گودمن امریکا A48-CKF48 100% ساخت امریکا ...
A48-CKF48
داکت اسپلیت گودمن امریکا، 5 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A60-CKF60

داکت اسپلیت گودمن امریکا، 5 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A60-CKF60

گودمن امریکا_GOODMAN
اسپلیت کانالی با کویل آبگرم  5 تن برودت گودمن امریکا A60-CKF60 100% ساخت امریکا هو...
A60-CKF60
داکت اسپلیت گودمن امریکا، 6 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A60-CKF70

داکت اسپلیت گودمن امریکا، 6 تن برودت با کویل آبگرم و ترموستات A60-CKF70

گودمن امریکا_GOODMAN
اسپلیت کانالی با کویل آبگرم  6 تن برودت گودمن امریکا A60-CKF70 100% ساخت امریکا ...
A60-CKF70