تاریخچه کولرگازی

تاریخچه کولرگازی و تهویه مطبوع

 

1.تاریخچه تولیدکولرگازی و سیرتکاملی آن از ابتدا تا به امروز

2.تاریخچه اولین شرکت های تولیدکننده کولرگازی و مخترعین سیستم های مرتبط کولرگازی

ویلیس کریر (کری یر)