اسپلیت سقفی زمینی با قابلیت نصب زیر سقف و یا روی دیواری کناری در نزدیک به کف مانند رادیاتور شوفاژ

اسپلیت سقفی زمینی

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
اسپلیت سقفی زمینی اکسون 30000سردوگرم گاز 22 تکفاز

اسپلیت سقفی زمینی اکسون 30000سردوگرم گاز 22 تکفاز

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اکسون 30000سردوگرم سرمایش و گرمایش برق تکفاز گاز مبرد 22 کمپرسور حا...
ALC30CR+RCM30DR
اسپلیت سقفی زمینی اکسون 40000سردوگرم گاز 22 سه فاز

اسپلیت سقفی زمینی اکسون 40000سردوگرم گاز 22 سه فاز

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اکسون 40000 بی تی یو سردوگرم سرمایش و گرمایش برق سه فاز گاز مبرد 22 ...
ALC40CR+RCM40DR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 12000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY15ER / A5LCY15DR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 12000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY15ER / A5LCY15DR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 12000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY15ER / A5LCY15DR  ...
A5CMY15ER/A5LCY15DR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 18000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY20ER / A5LCY20CR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 18000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY20ER / A5LCY20CR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 18000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY20ER / A5LCY20CR  ...
A5CMY20ER / A5LCY20CR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 24000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY25ER / A5LCY25CR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 24000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY25ER / A5LCY25CR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 24000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY25ER / A5LCY25CR  ...
A5CMY25ER / A5LCY25CR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 28000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY28ER / A5LCY28CR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 28000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY28ER / A5LCY28CR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 28000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY28ER / A5LCY28CR  ...
A5CMY28ER / A5LCY28CR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 40000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY40ER / A5LCY40FR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 40000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY40ER / A5LCY40FR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 40000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY40ER / A5LCY40FR  ...
A5CMY40ER / A5LCY40FR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 48000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY50ER / A5LCY50FR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 48000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY50ER / A5LCY50FR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 48000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY50ER / A5LCY50FR  ...
A5CMY50ER / A5LCY50FR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 60000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY62CR / A5LCY60FR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 60000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY62CR / A5LCY60FR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 60000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY62CR / A5LCY60FR &nbs...
A5CMY62CR / A5LCY60FR
اسپلیت سقفی زمینی گودمن 48000سردوگرم گاز 22 سه فاز

اسپلیت سقفی زمینی گودمن 48000سردوگرم گاز 22 سه فاز

گودمن امریکا_GOODMAN
اسپلیت سقفی زمینی گودمن 48000 بی تی یو سردوگرم   سرمایش و گرمایش برق سه فاز گاز...
CPKF48-5+UMH48-2