اسپلیت کانالی ( داکت اسپلیت) با قابلیت نصب در سقف کاذب و یا به صورت ایستاده در بعضی مدل ها

اسپلیت کانالی، داکت اسپلیت

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC052DHXEA + NS052SDXEA

اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC052DHXEA + NS052SDXEA

سامسونگ_SAMSUNG
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC052DHXEA + NS052SDXEA Sa...
RC052DHXEA + NS052SDXEA
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 24000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC071DHXEA + NS071SDXEA

اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 24000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC071DHXEA + NS071SDXEA

سامسونگ_SAMSUNG
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 24000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC071DHXEA + NS...
RC071DHXEA + NS071SDXEA
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 30000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC090DHXEA + NS090SDXEA

اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 30000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC090DHXEA + NS090SDXEA

سامسونگ_SAMSUNG
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 30000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC090DHXEA + NS...
RC090DHXEA + NS090SDXEA
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 36000 سردوگرم  سه فاز با گاز R410a مدل RC100DHXGA + NS100SDXEA

اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 36000 سردوگرم سه فاز با گاز R410a مدل RC100DHXGA + NS100SDXEA

سامسونگ_SAMSUNG
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 36000 سردوگرم  سه فاز با گاز R410a مدل RC100DHXGA&n...
RC100DHXGA + NS100SDXEA
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 36000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC100DHXEA + NS100SDXEA

اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 36000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC100DHXEA + NS100SDXEA

سامسونگ_SAMSUNG
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 36000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC100DHXEA + NS...
RC100DHXEA + NS100SDXEA
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 42000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC125DHXEA + NS125SDXEA

اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 42000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC125DHXEA + NS125SDXEA

سامسونگ_SAMSUNG
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 42000 سردوگرم با گاز R410a مدل RC125DHXEA +&nbs...
RC125DHXEA + NS125SDXEA
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 48000 سردوگرم  سه فاز با گاز R410a مدل RC140DHXGA + NS140SDXEA

اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 48000 سردوگرم سه فاز با گاز R410a مدل RC140DHXGA + NS140SDXEA

سامسونگ_SAMSUNG
اسپلیت سقفی کانالی اینورتر، سامسونگ 48000 سردوگرم  سه فاز با گاز R410a مدل RC140DHXGA&n...
RC140DHXGA + NS140SDXEA
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 18000 سردوگرم با گاز R410a تک فاز UU18W

اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 18000 سردوگرم با گاز R410a تک فاز UU18W

ال جی_LG
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر(Inverter concealed duct) با گاز R410a اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال...
UU18W+CB18
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 24000 سردوگرم با گاز R410a تک فاز UU24W

اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 24000 سردوگرم با گاز R410a تک فاز UU24W

ال جی_LG
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر(Inverter concealed duct) با گاز R410a اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال...
UU24W+CB24
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 30000 سردوگرم با گاز R410a تک فاز UU30W

اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 30000 سردوگرم با گاز R410a تک فاز UU30W

ال جی_LG
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر(Inverter concealed duct) با گاز R410a اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال...
UU30W+UB30
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 36000 سردوگرم با گاز R410a (تک و سه فاز)  UU36W + UU37W

اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 36000 سردوگرم با گاز R410a (تک و سه فاز) UU36W + UU37W

ال جی_LG
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر(Inverter concealed duct) با گاز R410a اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال...
UU36W+UB36
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 42000 سردوگرم با گاز R410a (تک و سه فاز) UU42W + UU43W

اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 42000 سردوگرم با گاز R410a (تک و سه فاز) UU42W + UU43W

ال جی_LG
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر(Inverter concealed duct) با گاز R410a اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال...
UU42W+UB42
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 48000 سردوگرم با گاز R410a (تک و سه فاز) UU48W + UU49W

اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 48000 سردوگرم با گاز R410a (تک و سه فاز) UU48W + UU49W

ال جی_LG
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر(Inverter concealed duct) با گاز R410a اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال...
UU48W+UB48
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 60000 سردوگرم با گاز R410a (تک و سه فاز) UU60W + UU61W

اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال جی 60000 سردوگرم با گاز R410a (تک و سه فاز) UU60W + UU61W

ال جی_LG
اسپلیت کانالی سقفی اینورتر(Inverter concealed duct) با گاز R410a اسپلیت کانالی سقفی اینورتر، ال...
UU60W+UB60
داکت اسپليت با کويل آبگرم فابریک، برنولی 24000 با ترموستات و گاز R22 مدل  HDCF24-2+CCC24-2WH

داکت اسپليت با کويل آبگرم فابریک، برنولی 24000 با ترموستات و گاز R22 مدل HDCF24-2+CCC24-2WH

برنولی_BERNOULLI
داکت اسپليت با کويل آبگرم فابریک، برنولی 24000 با ترموستات و گاز R22 مدل  HDCF24-2+CCC24-2WH...
HDCF24-2+CCC24-2WH
داکت اسپليت با کويل آبگرم فابریک، برنولی 36000 با ترموستات و گاز R22 مدل  CF36-2+CCC36-2WH

داکت اسپليت با کويل آبگرم فابریک، برنولی 36000 با ترموستات و گاز R22 مدل CF36-2+CCC36-2WH

برنولی_BERNOULLI
داکت اسپليت با کويل آبگرم فابریک، برنولی 36000 با ترموستات و گاز R22 مدل  CF36-2+CCC36-2WH ...
CF36-2+CCC36-2WH
داکت اسپليت با کويل آبگرم فابریک، برنولی 48000 با ترموستات و گاز R22 مدل  CF48-2+CCC48-2WH

داکت اسپليت با کويل آبگرم فابریک، برنولی 48000 با ترموستات و گاز R22 مدل CF48-2+CCC48-2WH

برنولی_BERNOULLI
داکت اسپليت با کويل آبگرم فابریک، برنولی 48000 با ترموستات و گاز R22 مدل  CF48-2+CCC48-2WH ...
CF48-5+CCC48-2WH
داکت اسپليت با کويل آبگرم فابریک، برنولی 60000 با ترموستات و گاز R22 مدل  CF60-5+CCC60-2WH

داکت اسپليت با کويل آبگرم فابریک، برنولی 60000 با ترموستات و گاز R22 مدل CF60-5+CCC60-2WH

برنولی_BERNOULLI
داکت اسپليت با کويل آبگرم فابریک، برنولی 60000 با ترموستات و گاز R22 مدل  CF60-5+CCC60-2WH ...
CF60-5+CCC60-2WH
داکت اسپلیت اکسون 12000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY15DR+A5CCY15CR

داکت اسپلیت اکسون 12000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY15DR+A5CCY15CR

اکسون_ACSON
داکت اسپلیت اکسون 12000سردوگرم اینورتر + A5LCY15DR+A5CCY15CR Ceiling Concealed C Series In...
A5LCY15DR+A5CCY15CR
داکت اسپلیت اکسون 18000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY20CR+A5CCY20CR

داکت اسپلیت اکسون 18000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY20CR+A5CCY20CR

اکسون_ACSON
داکت اسپلیت اکسون 18000سردوگرم اینورتر + A5LCY20CR+A5CCY20CR Ceiling Concealed C Series In...
A5LCY20CR+A5CCY20CR
داکت اسپلیت اکسون 24000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY25CR+A5CCY25CR

داکت اسپلیت اکسون 24000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY25CR+A5CCY25CR

اکسون_ACSON
داکت اسپلیت اکسون 24000سردوگرم اینورتر + A5LCY25CR+A5CCY25CR Ceiling Concealed C Series In...
A5LCY25CR+A5CCY25CR
داکت اسپلیت اکسون 28000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY28CR+A5CCY28CR

داکت اسپلیت اکسون 28000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY28CR+A5CCY28CR

اکسون_ACSON
داکت اسپلیت اکسون 28000سردوگرم اینورتر + A5LCY28CR+A5CCY28CR Ceiling Concealed C Series In...
A5LCY28CR+A5CCY28CR
داکت اسپلیت اکسون 36000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY40FR+A5CCY38CR

داکت اسپلیت اکسون 36000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY40FR+A5CCY38CR

اکسون_ACSON
داکت اسپلیت اکسون 36000سردوگرم اینورتر + A5LCY40FR+A5CCY38CR Ceiling Concealed C Series In...
A5LCY40FR+A5CCY38CR
داکت اسپلیت اکسون 48000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY50FR+A5CCY50CR

داکت اسپلیت اکسون 48000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY50FR+A5CCY50CR

اکسون_ACSON
داکت اسپلیت اکسون 48000سردوگرم اینورتر + A5LCY50FR+A5CCY50CR Ceiling Concealed C Series In...
A5LCY50FR+A5CCY50CR
داکت اسپلیت اکسون 60000 سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY60FR+A5CCY60CR

داکت اسپلیت اکسون 60000 سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY60FR+A5CCY60CR

اکسون_ACSON
داکت اسپلیت اکسون 60000 سردوگرم اینورتر + A5LCY60FR+A5CCY60CR Ceiling Concealed C Series I...
A5LCY60FR+A5CCY60CR
داکت اسپلیت اکسون 9000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY10DR+A5CCY10CR

داکت اسپلیت اکسون 9000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY10DR+A5CCY10CR

اکسون_ACSON
داکت اسپلیت اکسون 9000سردوگرم اینورتر + A5LCY10DR+A5CCY10CR Ceiling Concealed C Series Inv...
A5LCY10DR+A5CCY10CR
داکت اسپلیت دایکین،18000 با کویل آبگرم و ترموستات  با گاز R22 مدل FDM20-RD20

داکت اسپلیت دایکین،18000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM20-RD20

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،18000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 FDM20-RD20 اسپلیت کانالی سقفی...
FDM20-RD20
داکت اسپلیت دایکین،24000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM25-RD25

داکت اسپلیت دایکین،24000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM25-RD25

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،24000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM25-RD25 FDM25-RD25 اسپ...
FDM25-RD25
داکت اسپلیت دایکین،30000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM30-RD30

داکت اسپلیت دایکین،30000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM30-RD30

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،30000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM30-RD30 FDM30-RD30 اسپ...
FDM30-RD30
داکت اسپلیت دایکین،40000 با کویل آبگرم و ترموستات + تکفاز با گاز R22 مدل FDM40-RD40

داکت اسپلیت دایکین،40000 با کویل آبگرم و ترموستات + تکفاز با گاز R22 مدل FDM40-RD40

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،40000 با کویل آبگرم و ترموستات + تکفاز با گاز R22 مدل FDM40-RD40 FDM40-RD...
FDM40-RD40