کولرگازی خورشیدی در دو نوع کاملا" خورشیدی و یا اینکه بخشی از برق مورد نیاز توسط سیستم خورشیدی تامین کند

کولرگازی خورشیدی

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 11500 بی تی یو

کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 11500 بی تی یو

بی نام_No Name
کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 11500 بی تی یو   م...
TKF(R)-32GW
کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 20000 بی تی یو

کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 20000 بی تی یو

بی نام_No Name
کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 20000 بی تی یو   م...
TKF(R)-60GW
کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 24000 بی تی یو

کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 24000 بی تی یو

بی نام_No Name
کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 24000 بی تی یو ...
TKF(R)-72GW
کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 9000 بی تی یو

کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 9000 بی تی یو

بی نام_No Name
کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 9000 بی تی یو   مد...
TKF(R)-26GW
کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو دریم لند سولار سرمایش گرمایش ظرفیت 12000 بی تی یو

کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو دریم لند سولار سرمایش گرمایش ظرفیت 12000 بی تی یو

بی نام_No Name
کولر گازی خورشیدی ایمن تابلو "دریم لند سولار" سرمایش گرمایش ظرفیت 12000 بی تی یو   م...
TKF(R)-35GW