کپسول گاز مایع خنک کننده 22، 407، 134 و 410

کپسول گاز مایع خنک کننده

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
کپسول گاز فریون 134، R134a

کپسول گاز فریون 134، R134a

بی نام_No Name
کپسول گاز فریون 134، R134a یک کپسول 11.3 کیلوگرم گاز خنک کننده فریون 134 جهت شارژ ...
R134a
کپسول گاز فریون 22، R22

کپسول گاز فریون 22، R22

بی نام_No Name
کپسول گاز فریون R22 یک کپسول 13.6 کیلوگرم گاز خنک کننده فریون 22 جهت شارژ گاز سیستمهای خنک ک...
R22
کپسول گاز فریون 407، R407C

کپسول گاز فریون 407، R407C

بی نام_No Name
کپسول گاز فریون 407، R407C یک کپسول 11.3 کیلوگرم گاز خنک کننده فریون 407 جهت شارژ ...
R407C
کپسول گاز فریون 410، R410a

کپسول گاز فریون 410، R410a

بی نام_No Name
کپسول گاز فریون 410، R410a یک کپسول 11.3 کیلوگرم گاز خنک کننده فریون 410 جهت شارژ ...
R410a