راهنمای کولرگازی خورشیدی

راهنمای کولرگازی خورشیدی

اسپليت خورشیدی (Solar Split Unit Systems)

پانل خورشیدی
کولرگازی خورشیدی

اسپلیت های خورشیدی یا همان کولرگازی اسپلیت خورشیدی درواقع بخشی ازنیروی موردنیاز خودراازانرژی خورشید می گیرد و مابقی انرژی مصرفی دستگاه ازبرق شهری تامین می گردد لذادرحال حاضراین سیستم کاربردی نمی تواند باشد مگرروزی که سیستم خورشیدی ای ساخته شود که  100درصد برق خودرااز خورشید تامین کند و این امربه زودی اتفاق خواهدافتاد.البته سیستم 100درصد خورشیدی هم هست اما هنوزبرای ارائه در بازار شاید زود باشد و شرکت های معتبر محصولی در این ارتباط به بازار معرفی نکرده اند.

ازلحاظ کارایی و شکل ظاهر با کولرهای گازی برقی تفاوت زیادی ندارد فقط یک پانل خورشیدی و مخزن روزی کندانسور دستگاه در فضای بیرون مانند تصویر سمت راست اضافه شده است.

انرژی و گرمای خورشید در خیلی دستگاهها مانند سیستمهای تهویه مطبوع، آبگرمکن ها، شارژها و صنایع مختلف درساختمان کاربردزیادی پیداکرده و روز به روز بیشتر می شود که این موضوع بایست باعث شود ما ایرانی ها نیز همانند دیگرکشورها به خورشید تفکربهتروکاربردی تری داشته باشیم.

از کلیه شرکت های واردکننده یا تولیدکننده کولرگازی خورشیدی و همچنین دیگر سیستمهای تهویه مطبوع خورشیدی دعوت به عمل می آید تا اطلاعات خود را جهت نمایش در سایت ارسال نمایند.

 

گاز 410

تفاوت اساسی ساختاری کولر خورشیدی با کولرهای اسپیلت معمولی در استفاده از کولکتور های خورشیدی است . در کولرهای گازی معمولی ، بخش زیادی از توان الکتریکی ورودی صرف متراکم کردن گاز مبرد می گردد (وظیفه کمپرسور )، کلکتورهای خورشیدی با افزایش دمای مبرد وفشرده سازی آن و انجام عمل سوپر هیت، میزان مصرف انرژی الکتریکی کمپرسور را تا حد زیادی . کاهش می دهند درقسمت فوقانی کولکتورها ی خورشیدی مخزن آب گرمی نیز وجود دارد که طی شب از آب گرم آن برای افزایش دمای مبرد استفاده می کند

خورشیدی
 
خورشیدی