پاناسونیک_PANASONIC

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن براساس:
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 12000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 12000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

پاناسونیک_PANASONIC
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 12000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary Panasonic A/C Compress...
PR-R22-12000
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 18000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 18000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

پاناسونیک_PANASONIC
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 18000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary Panasonic A/C Compress...
PR-R22-18000
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 24000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 24000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

پاناسونیک_PANASONIC
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 24000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary Panasonic A/C Compress...
PR-R22-24000
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 9000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 9000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

پاناسونیک_PANASONIC
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 9000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary Panasonic A/C Compresso...
PR-R22-9000