اکسون_ACSON

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن براساس:
اسپلیت دیواری اینورتر، اکسون 12000سردوگرم با گاز R410a مدل A5WLC15JR

اسپلیت دیواری اینورتر، اکسون 12000سردوگرم با گاز R410a مدل A5WLC15JR

اکسون_ACSON
اسپلیت دیواری اینورتر12000 اکسون A5WLC15JR  رتبه انرژی A گاز مبرد R410a ظرفیت سرمای...
A5WLC15JR
کولرگازی اسپلیت دیواری اکسون 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5WMY20JR

کولرگازی اسپلیت دیواری اکسون 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5WMY20JR

اکسون_ACSON
کولرگازی اسپلیت دیواری اکسون 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5WMY20JR  رتبه انرژی...
A5LC20JR
کولرگازی اسپلیت دیواری اکسون 30000 سردوگرم با گاز R22 مدل AWM301R

کولرگازی اسپلیت دیواری اکسون 30000 سردوگرم با گاز R22 مدل AWM301R

اکسون_ACSON
کولرگازی اسپلیت دیواری اکسون 30000 سردوگرم با گاز R22 مدل AWM301R + ALC30CR اکسون مالزی سازن...
AWM301R
کولرگازی اسپلیت دیواری اکسون 9000 سرد و گرم با گاز R410a مدل A5WM10JR

کولرگازی اسپلیت دیواری اکسون 9000 سرد و گرم با گاز R410a مدل A5WM10JR

اکسون_ACSON
اسپلیت دیواری با گاز مبرد 410 راندمان بالا 10000 بی تی یو اکسون رتبه انرژی A گاز مبرد R410...
A5WM10JR
اسپلیت دیواری اکسون 30000 سردوگرم دو پانله (12000+18000) با گاز R22

اسپلیت دیواری اکسون 30000 سردوگرم دو پانله (12000+18000) با گاز R22

اکسون_ACSON
اسپلیت دیواری اکسون 30000 سردوگرم دو پانله (12000+18000) با گاز R22 ظرفیت پانل ها : 12000+18...
AMSD1520AR+AWM1520GR
اسپلیت دیواری اکسون 36000 سرد دو پانله (18000+18000) با گاز R22

اسپلیت دیواری اکسون 36000 سرد دو پانله (18000+18000) با گاز R22

اکسون_ACSON
اسپلیت دیواری اکسون 36000 سرد دو پانله (18000+18000) با گاز R22 ظرفیت پانل ها : 18000+180...
AMSD2020A+2AWM10G
اسپلیت دیواری اکسون 36000 سرد سه پانله (9000+9000+18000) با گاز R22

اسپلیت دیواری اکسون 36000 سرد سه پانله (9000+9000+18000) با گاز R22

اکسون_ACSON
اسپلیت دیواری اکسون 36000 سرد سه پانله (9000+9000+18000) با گاز R22 ظرفیت پانل ها : 9000+900...
AMST101020A
اسپلیت دیواری اکسون 42000 سرد سه پانله (9000+9000+24000) با گاز R22

اسپلیت دیواری اکسون 42000 سرد سه پانله (9000+9000+24000) با گاز R22

اکسون_ACSON
اسپلیت دیواری اکسون 42000 سرد سه پانله (9000+9000+24000) با گاز R22 ظرفیت پانل ها : 9000+900...
AMST101025A
اسپلیت دیواری اینورتر، اکسون 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5WLC20JR

اسپلیت دیواری اینورتر، اکسون 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5WLC20JR

اکسون_ACSON
اسپلیت دیواری اینورتر18000 اکسون A5WLC20JR  رتبه انرژی A+ گاز مبرد R410a ظرفیت سرما...
A5WLC20JR
اسپلیت دیواری اینورتر، اکسون 24000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5WLC25JR

اسپلیت دیواری اینورتر، اکسون 24000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5WLC25JR

اکسون_ACSON
اسپلیت دیواری اینورتر24000 اکسون A5WLC25JR  رتبه انرژی A گاز مبرد R410a ظرفیت سرمای...
A5WLC25JR
اسپلیت دیواری اینورتر، اکسون 9000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5WLC10JR

اسپلیت دیواری اینورتر، اکسون 9000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5WLC10JR

اکسون_ACSON
اسپلیت دیواری اینورتر9000 اکسون A5WLC10JR  رتبه انرژی A گاز مبرد R410a ظرفیت سرمایش...
A5WLC10JR
اسپلیت سقفی زمینی اکسون 30000سردوگرم گاز 22 تکفاز

اسپلیت سقفی زمینی اکسون 30000سردوگرم گاز 22 تکفاز

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اکسون 30000سردوگرم سرمایش و گرمایش برق تکفاز گاز مبرد 22 کمپرسور حا...
ALC30CR+RCM30DR
اسپلیت سقفی زمینی اکسون 40000سردوگرم گاز 22 سه فاز

اسپلیت سقفی زمینی اکسون 40000سردوگرم گاز 22 سه فاز

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اکسون 40000 بی تی یو سردوگرم سرمایش و گرمایش برق سه فاز گاز مبرد 22 ...
ALC40CR+RCM40DR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 12000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY15ER / A5LCY15DR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 12000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY15ER / A5LCY15DR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 12000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY15ER / A5LCY15DR  ...
A5CMY15ER/A5LCY15DR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 18000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY20ER / A5LCY20CR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 18000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY20ER / A5LCY20CR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 18000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY20ER / A5LCY20CR  ...
A5CMY20ER / A5LCY20CR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 24000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY25ER / A5LCY25CR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 24000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY25ER / A5LCY25CR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 24000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY25ER / A5LCY25CR  ...
A5CMY25ER / A5LCY25CR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 28000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY28ER / A5LCY28CR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 28000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY28ER / A5LCY28CR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 28000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY28ER / A5LCY28CR  ...
A5CMY28ER / A5LCY28CR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 40000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY40ER / A5LCY40FR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 40000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY40ER / A5LCY40FR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 40000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY40ER / A5LCY40FR  ...
A5CMY40ER / A5LCY40FR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 48000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY50ER / A5LCY50FR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 48000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY50ER / A5LCY50FR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 48000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY50ER / A5LCY50FR  ...
A5CMY50ER / A5LCY50FR
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 60000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY62CR / A5LCY60FR

اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 60000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY62CR / A5LCY60FR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی زمینی اینورتر، اکسون 60000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5CMY62CR / A5LCY60FR &nbs...
A5CMY62CR / A5LCY60FR
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 12000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 15CR / A5LCY 15DR

اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 12000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 15CR / A5LCY 15DR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 12000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 15CR / A5LCY 15DR &nb...
A5CKY 15CR / A5LCY 15DR
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 18000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 20ER / A5LCY 20CR

اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 18000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 20ER / A5LCY 20CR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 18000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 20ER / A5LCY 20CR   ...
A5CKY 20ER / A5LCY 20CR
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 24000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 25ER / A5LCY 25CR

اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 24000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 25ER / A5LCY 25CR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 24000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 25ER / A5LCY 25CR   ...
A5CKY 25ER / A5LCY 25CR
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 28000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 28ER / A5LCY 28CR

اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 28000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 28ER / A5LCY 28CR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 28000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 28ER / A5LCY 28CR   ...
A5CKY 28ER / A5LCY 28CR
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 36000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 40ER / A5LCY 40FR

اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 36000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 40ER / A5LCY 40FR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 36000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 40ER / A5LCY ...
A5CKY 40ER / A5LCY 40FR
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 48000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 50ER / A5LCY 50FR

اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 48000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 50ER / A5LCY 50FR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 48000 سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 50ER / A5LCY 50FR Ac...
A5CKY 50ER / A5LCY 50FR
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 9000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 10CR / A5LCY 10DR

اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 9000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 10CR / A5LCY 10DR

اکسون_ACSON
اسپلیت سقفی کاستی اینورتر، اکسون 9000سردوگرم با گاز R410a مدل A5CKY 10CR / A5LCY 10DR &nbs...
A5CKY 10CR / A5LCY 10DR
داکت اسپلیت اکسون 12000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY15DR+A5CCY15CR

داکت اسپلیت اکسون 12000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY15DR+A5CCY15CR

اکسون_ACSON
داکت اسپلیت اکسون 12000سردوگرم اینورتر + A5LCY15DR+A5CCY15CR Ceiling Concealed C Series In...
A5LCY15DR+A5CCY15CR
داکت اسپلیت اکسون 18000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY20CR+A5CCY20CR

داکت اسپلیت اکسون 18000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY20CR+A5CCY20CR

اکسون_ACSON
داکت اسپلیت اکسون 18000سردوگرم اینورتر + A5LCY20CR+A5CCY20CR Ceiling Concealed C Series In...
A5LCY20CR+A5CCY20CR
داکت اسپلیت اکسون 24000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY25CR+A5CCY25CR

داکت اسپلیت اکسون 24000سردوگرم اینورتر با گاز R410a مدل A5LCY25CR+A5CCY25CR

اکسون_ACSON
داکت اسپلیت اکسون 24000سردوگرم اینورتر + A5LCY25CR+A5CCY25CR Ceiling Concealed C Series In...
A5LCY25CR+A5CCY25CR